Elektrik Nedir?

Elektrik; cismin içinde bulunan elektron,
proton ve benzeri parçaların hareketiyle oluşan bir enerji türüdür.
 Elektriğin iki türü vardır. Bunlar; statik elektrik ve dinamik
elektriktir.

Statik elektrik; yüklerin kendi aralarında
etkileşimi doğrultusunda ortaya çıkan elektriktir. Yalıtkan ya da iletken iki
maddenin sürtünmesi sonucunda, iki madde arasında negatif ve pozitif
elektronların işaretlerinin değişmesi ile oluşur.

Dinamik elektrik; kendi atomlarından kopan
elektronların iletken bir cisim içindeki hareketlerine verilen addır. Dinamik
elektrik hareketlidir. Elektronlar negatif kutuptan pozitife doğru hareket
ederler. Doğru akım ve alternatif akım olarak iki çeşittir.

TIKLA ARA